Välkommen till Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin, LAOM!

Vi är en organisation för dig som är intresserad av antroposofisk läkekonst.


Antroposofiskt orienterad medicin är en integrativ vårdmetod som praktiseras av läkare, sjuksköterskor och certifierade terapeuter inom slutenvård, öppenvård, skolhälsovård och läkepedagogik. Antroposofisk medicin bygger på kunskap om fysiologiska, själsliga och biografiska processer och behov. Den kombinerar skolmedicinsk behandling med naturliga läkemedel och stödjande terapier.